Kineziologie v Laya Centru

Kineziologie je jednoduchá metoda kombinující západní a tradiční čínskou medicínu s velice dobrými výsledky. Kineziologie dokáže odhalit psychickou příčinu všech nemocí a bolestí a pomůže odstranit jejich důsledky.

Při narození nám bylo dáno do vínku mnoho schopností, avšak v průběhu života, vlivem výchovy a prostředí jsme se od mnoha z nich oddělili. Pomocí kineziologie se můžeme vrátit sami k sobě a ke všem nám potřebným vlastnostem a schopnostem.

O kineziologii na ČR PCE Co je kineziologie Jak probíhá odblokování Kde ji lze použít Objednat terapii Vaše příběhy a ohlasy

3 rozhovory o kineziologii na Českém rozhlase Pardubice


Lidé si stále více uvědomují, že fyzická kondice velmi úzce souvisí s jejich psychickou pohodou. A kineziologie je jedna z alternativních metod, která nám pomáhá udržet si rovnováhu organismu v souladu s psychickými potřebami. Zdroj: Český rozhlas Pardubice (23.2.2011)Zdroj: Český rozhlas Pardubice (27.1.2010)


Lenka Hajníková, která lidem už řadu let pomáhá zbavit se nepříjemných zážitků nejen z dospělosti, ale hlavně z dětství, Vám přiblíží uzdravovací proces několika svých klientů. Zdroj: Český rozhlas Pardubice (8.4.2009)CO JE KINEZIOLOGIE

Kineziologie ONE BRAIN (jednotný mozek).

Název této metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra, ale i přední a zadní mozek, dokonale spolupracují.

Ve stresových životních situacích, kterým jsme vystaveni již v prenatálním věku (stres přes matku), při porodu, v dětství a v dospělosti, se může odpojit až 75 % mozku. Dochází k zablokování toku energie v meridiánech, tj. v energetických drahách, které vedou ke každému svalu a orgánu.

Dlouhodobý stres, či stres z negativního zážitku způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně v příslušné části těla. Tím vznikají různé druhy psychických i fyzických problémů a těžkostí.

„Kde chybí energie, vzniká bolest a následně nemoc.“

Dále si mozek v rámci ochrany, naprogramuje bílá místa u některých svých reakcí a schopností a tyto vlastnosti a schopnosti pak po celý zbytek života popíráme (myslíme si, že nikdy nemůžeme řídit auto, kreslit, zpívat, učit se, provádět řídící práce, máme nízké sebevědomí, sebedůvěru…).

Původ kineziologie

Původně kineziologie vznikala jako metoda zabývající se problémy dětí, které trápí dyslexie. Což není jen porucha učení, čtení, psaní, ale i nedostatečná koordinace pohybů, porucha koncentrace a hyperaktivita. To vše je podle autorů této metody nesprávná komunikace mezi přední a zadní částí mozku a též mezi pravou a levou mozkovou hemisférou.

Časem se ukázalo, že kineziologie je metoda, která může být úspěšně využívána při řešení jakéhokoliv problému, bez ohledu na věk osoby.

Kineziologie nepracuje s problémem, ale s negativními emocemi, které způsobily jeho vznik.  Znamená to, že každý člověk, jenž je nositelem vlastních problémů, je i zdrojem jejich řešení, pokud je ochoten spolupracovat a má opravdovou touhu se problému zbavit.

Kineziologie se u nás vyučuje v soukromých kurzech již od roku 1994. Do střední Evropy ji přinesla americká lektorka Carol Ann Hontz, která stále v Praze přednáší a vede vyšší kurzy.
V současnosti výuka kineziologie probíhá formou kurzů a doplňujících minikurzů. Základní kurzy na sebe navazují jako stupně vzdělání. Zde se účastníci učí postupy a zvládání pracovních korekcí.

Velmi podstatné je, že účastníci kineziologických kurzů pracují sami na sobě, což umožňuje dokonalé uvolnění a odstranění vlastních bloků a problémů. Tím jsou lépe schopni pochopit a spolupracovat na problémech klienta. Pomocí kineziologie může být odblokován jakýkoliv stres či strach, který nám znepříjemňuje každodenní život a omezuje nás. Kineziologie nabízí nekonečné možnosti, jak se „vyléčit“ a najít harmonii vlastního života.

JAK KINEZIOLOGIE FUNGUJE

Jak probíhá odblokování

Abychom vypátrali původní příčinu a odstranili bloky, způsobující špatný psychický či fyzický stav v přítomnosti pomocí kineziologie, provádíme takzvané odblokování. Absolvent kurzů One Brain, tzv. facilitátor, získává pomocí testování určitých svalů, tedy svalovým testem, odpověď na jakoukoliv otázku.

ano – pevný sval
ne – uvolněný sval

Tento svalový test je v kineziologii nepostradatelný, neboť lidská mysl má tendenci nepříjemné zážitky „vytěsňovat„. To znamená, že se snažíme nepříjemné zážitky pokud možno moc nevnímat a co nejdříve je „zapomenout“.

To se nám však díky buněčné paměti nikdy nemůže podařit! Proto nás negativně ovlivňují i zážitky, které jsme již dávno vědomě zapomněli, ale v podvědomí na nás stále „útočí“. Naše mysl je jako veliký počítač, vše je uloženo v naší buněčné paměti. (Nejen stresy z našeho života, ale i stresory generační. Pokud některý z předků prožije nějaký negativní zážitek, který není adekvátně zpracován, vše se ukládá do podvědomí a dědí se generačně dál – přenáší se na další generace.)

Pomocí kineziologického svalového testu máme možnost tyto negativní zážitky přesně vytestovat a pomocí jednoduchých korekcí dát do pořádku tak, aby nás již nadále nezatěžovaly a nepředávali jsme je dál na naše děti a vnoučata. Kineziologické odblokování je jemná metoda, která probíhá při vědomí klienta a on sám si celý proces řídí tak, jak mu dovoluje jeho vědomí.

Nejedná se o žádnou hypnózu, tudíž nemůže dojít k vědomé či nevědomé manipulaci, či jinému poškození klienta.
Díky dlouhodobé praxi a zkušenostem dnes považuji dobře vedenou kineziologii jako jednu z nejúčinnějších technik, která pomáhá vědomě zjistit, pochopit a hlavně odstranit příčiny problémů, jež způsobily špatný psychický či zdravotní stav! 

Kineziologie nás vede k hlubokému pochopení a tím i k odstranění energetických bloků, čímž psychika i tělo dostává svou vlastní energii a sebeléčebnou schopnost. Díky kineziologii můžeme na sebe i na svůj život pohlédnout v širších souvislostech a díky tomuto pochopení již nemusíme opakovat staré chyby v našem životě!

Mezi klientem a terapeutem by měl být uvolněný a důvěryhodný vztah. Proto je i zde nezbytný dobrý výběr terapeuta. V tom Vám mohou pomoci zkušenosti a doporučení druhých lidí, ale převážně Vaše intuice!

Odblokování malých dětí, starých či nehybných lidí lze provádět přes matku nebo jiného rodinného účastníka, pokud k tomu má dotyčný povolení.
Pomocí kineziologie můžeme mít šťastnější život my, naše děti i naše další pokolení.

KDE VŠUDE LZE KINEZIOLOGII POUŽÍT

Velice dobrých výsledků dosahuje kineziologie při nápravě poruch učení, soustředění, paměti, při hyperaktivitě, při nesnášenlivosti některých potravin – alergiích, migrénách, bolestech hlavy, nespavosti, únavě, depresích, emočním napětí, nočních děsech, nočním pomočováním či traumatech z minulosti. Velmi často jsou odblokovávány různé druhy depresí a fóbií (ze tmy, psů, pavouků, hadů, výšek, klaustrofobie…).

Dále je kineziologie velkým pomocníkem ženám, které nemohou otěhotnět nebo mají potíže donosit plod.

V neposlední řadě se dá pomocí kineziologie pomáhat našim domácím mazlíčkům :-)! Zvířata, která žijí s lidmi, lidem velice často energeticky pomáhají a mají tendenci ze svých pánů a členů rodiny v které žijí, „stahovat“ = přebírat na sebe i různá onemocnění. Proto pomoc formou kineziologického odblokování slouží k úlevě nejen zvířatům, ale především i jejich majitelům.

 

Na ukázku malý výčet nejčastěji prováděných odbloků:

 • deprese
 • strach ze zodpovědnosti
 • sebevědomí
 • sebeláska
 • sebeúcta
 • pocit radosti a štěstí, vnitřní klid
 • soustředění při učení
 • stres na otce, na matku (na jejich chování)
 • vůle chtít se zbavit bolesti a přijetí vlastního zdraví
 • únavový syndrom
 • bolesti kloubů
 • stres na autority
 • neschopnost realizace myšlenek a nápadů
 • sebeprosazení a ocenění se v partnerských vztazích
 • vlastní sebehodnota
 • orgasmus
 • neplodnost
 • potraty

 • nedonošené děti
 • partnerské vztahy
 • vnitřní vyhasnutí
 • noční jedení
 • posílení vůle
 • upoutání pozornosti
 • strach, tréma
 • zkoušky, maturita
 • vada řeči, zadrhávání, koktání
 • cucání palce
 • špatné spaní, usínání
 • rozchody
 • rozvody
 • úmrtí v rodině
 • stres na vlastní postavu
 • obezita
 • nadváha
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy zrakuChcete využít této terapie a odblokování?
Rezervujte si, prosím, termín:
Lenka Hajníková, terapeut
telefon: 722 934 746
pokud se nedovoláte pošlete SMS.

CENA:

ÚVODNÍ TERAPIE – CELÝ BALÍČEK v četně hodinové diagnostické konzultace : 3900 Kč                ( cca 2,5 – 3 hod.)

NÁSLEDNÁ TERAPIE – CELÝ BALÍČEK: 2900 Kč                                                                              ( cca 1,5 hod.)+ 600 Kč každá započatá terapeutická hodina

V CENĚ BALÍČKU:

1.diagnostická konzultace: 1000 Kč, na druhém setkání není tato hodina již potřebná;              terapie: 21000 Kč;                                                                                                                                očista aury od přivtělených bytostí + harmonizace čaker: 500 Kč;                                       vytestování a sestavení Bachových esencí dle individuální potřeby klienta: 300 Kč,

Terapie mají obvykle velmi silný účinek, náš vnitřní systém potřebuje čas na zpracování, proto je četnost terapií obvykle nižší – cca jedna za 2 až 3 měsíce.

 

LZE SI OBJEDNAT I JEDNOTLIVÁ OŠETŘENÍ BEZ TERAPIE:

Diagnostická konzultace 1 hod.: 1500 Kč;                                                                                              očista aury od přivtělených bytostí + harmonizace čaker: 800 Kč;                                                     1/2 hod. konzultace potřebná k vytestování a sestavení Bachových esencí: 500 Kč                              + Bachovy esence kapičky:500 Kč;                                                                                                      celkové ošetření Reiki ( očista aury od přivtělených bytostí + harmonizace čaker ) s terapeutickou konzultací dle potřeb klienta: 1500 Kč

 

TELEFONICKÁ KONZULTACE každých 15 min. – 300 Kč / číslo účtu: 2108527903/2700

 

! POZOR                                                                                                                                                   OBJEDNANÁ A  NEOMLUVENÁ terapie je zpoplatněna: 1000 Kč na číslo účtu: 2108527903/2700

 Omluva rezervovaného termínu platí výhradně telefonicky, či formou sms, NE PŘES INTERNET a nejpozději min. 2 dny před objednaným termínem! 

 

 

Vaše příběhy a ohlasy na kineziologii s Lenkou00

Co vše se může skrývat za zdravotním problémem?

Ahoj Leni, ráda bych poděkovala za opravdu účinnou “ čistírnu“ svého JÁ. Do problémů jsem se dostávala postupně, tak jak…  
přečíst »

Chuť do života

Lenku Hajníkovou znám zhruba rok a půl. Za tento čas se můj život hodně zlepšil. Docházím k ní na kineziologii…  
přečíst »

Ahoj Leni, slíbila jsem ti, že se podělím i já se svou zkušeností s kineziologií.Tak tady je:

K Lence jsem se poprvé dostala zhruba před půl rokem – v době, kdy jsem si začala uvědomovat, že klasická…  
přečíst »

Ahoj Leni, moc ráda bych přispěla mojí zkušeností s kineziologii a konstelacemi. Přišla jsem k Tobě s velkými úzkostmi. Jakákoliv…  
přečíst »

PODĚKOVÁNÍ

Milá Lenko, jak jsem si před časem slíbila, konečně jsem usedla k sepsání mého příběhu; K Lence do LAYA centra…  
přečíst »

NĚKDY STAČÍ JEN NAJÍT CESTU JAK NA TO:

V okamžiku poznání přesahu bytí jsem vyhledala Lenku jako kinezioložku a zároveň následovaly rodinné konstelace. Díky těmto terapiím jsem poznala,…  
přečíst »

CHCI SE PODĚLIT

O Lence Hajníkové jsem se poprvé dozvěděla od jiné maminky v čekárně dětské psychiatrie, kam docházím se synem (10 let)…  
přečíst »

MÁ ZKUŠENOST

Do Lenčina prostoru jsem nejdřív vstoupila jako účastník reiki kurzu vedeného někým jiným. Všimla jsem si příjemného místa a letáčků,…  
přečíst »

MŮJ PŘÍBĚH

V lednu mi bude 24 let. Cítím se zdravě a šťastně. Vždy tomu tak ale nebylo. Před 3,5 lety mi bylo…  
přečíst »

MOŽNOSTI ESENCÍ

Dobrý den, paní Hájníková, jak jsem slíbila, tak činím Před  14 dny v pátek jsem si byla u Vás pro bachovy…  
přečíst »

S vděčností v srdci se s Vámi podělím

S vděčností v srdci se s Vámi podělím o svůj příběh. Před pár lety jsme se s manželem rozhodli založit…  
přečíst »

Máme se dobře, po odbloku u Tebe ze dne na den zánět v prsu zmizel, atb mám doma schované a…  
přečíst »

ŠŤASTNÉ MAMINKY – Poděkování paní Lence Hajníkové

Ráda bych přispěla svým článkem, možná někomu pomůže najít naději. Několik let jsem se léčila pro neplodnost bez příčiny. Oba…  
přečíst »

ŠŤASTNÉ MAMINKY

Dobrý den všem, chtěla bych se s vámi podělit o svoji zkušenost s kineziologií. Důvodem návštěvy bylo, že jsem nemohla otěhotnět. První…  
přečíst »

Jak jsem podstoupila odblok a našla cestu k sobě samé

V poslední době se mi začaly intenzivněji připomínat šrámy z minulosti. Nezvladatelné emoce mě ovládaly zejména v období před menstruací, kdy jsem propadala…  
přečíst »

Jak mi pomáhá kineziologie

Postupně mi pomáhá „odlupovat hnusy“, co jsem si do sebe v průběhu života nastřádala a umožňuje žít volněji, radostněji, lépe…  
přečíst »

V čem mi pomohla kineziologie u Lenky?

Od malička jsem trpěla na rýmy a záněty středouší. V dětství jsem několikrát absolvovala píchání uší. To nejspíš zapříčinilo mé…  
přečíst »

Kineziologie – Alergie

Jako holka jsem milovala kočky. Již od útlého dětství byly mými chlupatými mazlíčky, kteří mohli i pod mou peřinu, když…  
přečíst »

Kineziologie mi vrátila sebevědomí

Jako malá holka jsem často slýchávala posměšky kluků, že jsem ošklivá, a protože jsem byla přecitlivělá, většinou jsem se rozbrečela….  
přečíst »

Kineziologie vyléčila mé srdce

Jako malá holka jsem velmi ráda sportovala. Úspěšně jsem složila zkoušky na sportovní školu a už jen stačilo projít obvyklým…  
přečíst »

Kineziologie mi vnesla štěstí do života

Znáte to, někdy máte den blbec, když se nic nedaří. Já jsem těchto dnů, tedy spíše roků, měla požehnaně. Na…  
přečíst »

Sudičky mi daly do vínku pestrý život

Zpočátku bylo moje dětství krásné, nechyběla víra vedená babičkou – trošku až bigotní, nicméně to mělo pro můj vývoj půvab….  
přečíst »

Kineziologie v Laya Centru

a jak pomáhá odhalit psychické původy nemocí a bolestí a jejich následky…

Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: