Co jsou rodinné konstelace

Rodinné konstelace Laya centrumRodinné konstelace jsou hromadná terapie, kterou v 60. letech v Německu vyvinul, a nadále s velkými úspěchy používá a rozšiřuje i do řad lékařů, psychologů a psychoterapeutů Berth Hellinger.

Díky její úspěšnosti a jednoduchosti se stala rozšířenou metodou mezi předními psychoterapeuty nejen v Německu, USA, Maďarsku, ale i u nás. Metodika rodinných konstelací je postavena na znalosti řádu lásky, který není vidět. K tomuto řádu jsme nedostali žádná pevná pravidla, ale jeho porušení znamená mnoho nepříjemných situací v našem životě i v životě budoucích generací.

Nevyřešené stresy a energetická disbalance se přenášejí

Je známo, že díky buněčné paměti se nevyřešené stresy a energetická disbalance přenášejí na další generace, tak jako barva očí, barva vlasů nebo dispozice k určitému druhu postavy.

Velmi často se stává, že toto rodinné zatížení, o kterém většinou nemáme ani potuchy, se nám negativně promítá do našeho vlastního života a my jakoby stále opakujeme stejné chyby – opakované problémy v partnerských či pracovních vztazích, zdravotní či psychické problémy, výchovné problémy s dětmi, nemožnost otěhotnět nebo donosit dítě… Rodinné konstelace jsou terapeutickou metodou, která odhaluje tyto nevědomé vlivy v našich rodinách.

Díky rodinným konstelacím se vnáší světlo na vazby, které často zásadním způsobem ovlivňují náš osud, aniž bychom o nich měli sebemenší tušení. Rodinné konstelace tak pomáhají odlišit naše vlastní životní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků.

V dnešní době je možná účast na rodinných konstelacích, které probíhají formou jednodenních i vícedenních seminářů. Tyto semináře vám otevřou nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění.

Náhled do hloubky vztahů

LenkaRodinné konstelace vám umožní nahlédnout do hloubky mezilidských vztahů a harmonizovat je. Mnohdy se vám podaří zjistit, že věci či situace jsou zcela odlišné, než se vám na první pohled zdá. Rodinné konstelace také účinně pomáhají vyrovnat se s těžkými nebo i tragickými osudy v rodinách.

Díky rodinným konstelacím se tak každému členu rodiny navrací jeho místo a úcta, které mu v jeho rodinném systému náležejí. Pokud máte zapotřebí řešit v rodině situaci, která se pro vás stává nevyhovující, není zapotřebí nutit celou rodinu a vaše předky přijít na seminář. Zástupce za určité osoby si vybíráte z ostatních členů semináře a úkolem dobrého terapeuta je vyladit energie v systému tak, aby byla obnovena chybějící harmonie pro všechny členy tohoto systému.

Sami zjistíte, že pokud jste obsazeni do pozic někoho druhého, nikdy tuto pozici nezastáváte náhodou. Budete mít možnost v ní cítit a pochopit hodně svých pocitů a emocí.

Rodinné konstelace mají příznivý vliv na každého účastníka bez ohledu na jeho dosavadní znalosti či zkušenosti.

Vždy se odehrává něco, co můžeme spatřit a pochopit ve vlastním životním vzorci.
Jako u všech technik zasahujících do psychiky a podvědomí lidí také u rodinných konstelací doporučuji velmi opatrný výběr terapeuta.

Vámi vybraný lektor by měl mít osvědčení pro tuto praxi a zkušenosti s prací s lidmi.
Můžete dát na kladné doporučení druhých lidí, ale velkou pozornost věnujte opět své intuici!

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA RODINNÉ KONSTELACE
Pro podrobné a praktické informace a konkrétní termíny s možností rezervace:
pokračujte zde: Aktuální pozvánka na rodinné konstelace >>

AUDIO – rozhovor s Lenkou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice

„Hostem Českého rozhlasu Pardubice – v pořadu Rozlasová apatyka byla kinezioložka Lenka Hajníková. Moderátorka Marcela Novotná si s ní povídala nejen o případech, které řešila pomocí kineziologie, ale společně vám představí rodinné konstelace. Ty jsou vhodné pokud se například po generace v jedné rodině vyskytují stejná onemocnění.“

Zdroj: Český rozhlas Pardubice (27.1.2010)

Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: