PODĚKOVÁNÍ

Milá Lenko,
jak jsem si před časem slíbila, konečně jsem usedla k sepsání mého příběhu;
K Lence do LAYA centra mě to poprvé zaválo před 7 lety, v období, kdy jsem byla ve vztahu, který se nacházel v mrtvém bodě. S pomocí homeopatie šly ven emoce, které zůstávaly uvnitř a hledala jsem cesty ke spokojenému životu v rovnováze namísto v utrpení a v pozici oběti. Nechtěla jsem setrvávat v nefunkčním vztahu potřebovala jsem se vyrovnat s událostmi, které měly být odpuštěny a puštěny, abych mohla jít dál a nevracet se k minulosti. Proto jsem chtěla zkusit kineziologii s Lenkou. Nebylo to ale jen o vymazání nepěkných vzpomínek, šly jsme dál, za aktuální vztah. Došlo mi, že je nějaký důvod, proč si hledám partnera, kterého chci vlastně vyléčit z jeho potíží, pomáhat mu dostat se z jeho utrpení. Došlo mi, že jsem si hledala vztahy, které byly předurčené k mému utrpení, ne k rozvoji a že zoufale hledám někoho, kdo by mi dal pocit, že mě má někdo rád. S Lenkou jsme při terapii odblokovaly příčiny toho: věci, které mě v minulosti srážely a jejichž důsledkem byl nedostatek sebelásky. Vedlo to ale navíc k tomu, že jsem pochopila vztahy a vzorce v rámci mé rodiny. Podařilo se nám odkrýt pocity a emoce, mohla jsem si tak uvědomit, že některé věci dělám přesně podle mých předků a s těmi vzorci jsem se mohla rozloučit, s pokorou, úctou a přijetím, abych mohla žít život vlastní, podle mých představ a třeba s partnerem, s kterým bych byla v souladu, harmonii, porozumnění.
Svou zkušenost, pochopení rodinných vzorců jsem mohla předávat dál, nejen v rámci rodiny, aby i další moji milí blízcí mohli žít svůj život spokojeně jako tvůrci, ne oběti. Je ale jasné, že každý potřebuje svůj impuls v ten správný čas. A pak taky nástroje, které změny dokážou zakódovat do podvědomí, abychom se nevrátili ke starým nešvarům. A já jsem vděčná, že jsem tenkrát Lence zavolala, že jsem přestala přešlapovat na stejném místě a s kineziologií se daly věci do pohybu. Jsem vděčná, že jsem několik let poté šla i do rodinných konstelací, abych posílila můj vztah s mamkou. To nám pomohlo odkrýt spoustu rodinných tajemství a mamce na sklonku života přineslo pochopení své životní role. Věřím, že se jí tím podařilo odpoutat od „předurčeného“ utrpení.
Srdečně zdravím, K.
Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: