Co je vyladění vnitřního muže a ženy

Tak jako dělíme tělo na levou a pravou polovinu, fungují v našem těle nezávisle na našem pohlaví mužská a ženská energie.

Levá polovina těla se přisuzuje ženské energii a ta ve zdravém stavu je lehce plynoucí, laskavá, milující, emocionální, kreativní a intuitivní:
– to a mnohdy mnohem více jsou vlastnosti patřící k naší vnitřní ženě.

Pravá polovina těla se přisuzuje mužské energii a ta má na starosti posun vpřed, dominanci, kontrolu, řízení, reálné myšlení:
– to a mnohdy mnohem více jsou vlastnosti patřící našemu vnitřnímu muži.

To jak se my sami cítíme v reálném životě – a mnohdy se cítíme slabí, máme pocit, že se nám nedostává toho, co potřebujeme, jakoby nás něco mučí – bývá často odrazem vnitřního života našich partnerů – vnitřního muže a vnitřní ženy.
Ti dva, jak to již někdy bývá i v partnerských vztazích, se mnohdy nerespektují, nepomáhají si, ba co víc, mnohdy se ani „nevidí“ či k sobě dokonce cítí odpor nebo nenávist.

Formování těchto vnitřních partnerů je dlouhodobý proces, často probíhající po několik minulých životů, a je ovlivněný celým naším dosavadním životem, příkladem života našich rodičů a blízkých příbuzných. Pomáhá ho formovat výchova, a celé státní nastavení.

To vše, co se děje ve vztahu našich vnitřních partnerů, ovlivňuje nás samotné, naše chování a pochopitelně všechny naše vztahy (partnerské, rodinné, pracovní).

To je pádný důvod, proč s našimi vnitřními partnery pracovat a dopřát jim co největšího vyladění, pochopení sebe sama a svých protějšků:
–         pomoci jim znovu objevit své vlastní kvality,
–         připomenout jejich vnitřní hodnoty.

Ze zdravější pozice se znovu podívat na sebe a na svého partnera:
–         pomoci mu začít vnímat jeho kvality a hodnoty.

Tím se spustí uzdravující proces obou partnerů a partneři k sobě díky tomu nalézají adekvátní vztah, který je založený na velkém respektu, pokoře a úctě, často obdivu a vzájemné lásce.

To vše se pak u klienta absolvujícího tuto terapii projeví tím, že se cítí celistvější, silnější, více v harmonii, má k dispozicí více svých vlastních schopností, o kterých do té doby třeba ani nevěděl nebo byly mnohdy již v dětském věku „zašlapány“.

Tato terapie velice pomáhá zlepšit především vztah k sobě samé/samému, tím pomáhá „narovnávat a uzdravovat“ všechny naše okolní vztahy.

Existuje zajisté hodně technik i hravých forem, jak vnitřním partnerům pomoci, pro mne však na předním místě stojí technika STAR SAPPHIRE, která mi byla předána  Sagarpriyou – tvůrkyní a objevitelkou této techniky – na dvouletém výcvikovém cyklu v Itálii.

Sagarpriya je člověk, který mě vnitřně velice oslovil a kterého si nadmíru vážím. Byla důležitou součástí mojí cesty k vlastnímu uzdravení a rozvoji, za což jí velice děkuji!

Díky této technice mám nyní možnost nahlédnout jasnovidným způsobem do vnitřního světa obou partnerů a tím zjistit jejich vnitřní stav (jejich bolesti, utrpení, nezdravé postoje, ale zároveň i všechny jejich vnitřní kvality, pozitivní nastavení a schopnosti, které si doposud nedovolili prožívat). A právě díky těmto vhledům a technice Star Sapphire mám možnost pomoci vnitřním partnerům k jejich velké podpoře a uzdravení.
Průběh terapie:
–         úvodní popovídání si s klientem o tom, co ho v životě tíží, s čím potřebuje pomoci, jaký má životní styl, co je schopen pro sebe v životě dělat,
–         následné „načítání vnitřních partnerů, čaker a aury“, kdy si klient lehne do relaxační polohy, která by měla být příjemná a uvolňující.

Jednotlivě držím levou a pravou plosku nohy klienta a pak svou ruku nad každou čakrou a pak nad aurou klienta, aby se ke mně dostalo co nejvíc informací potřebných k vyladění vnitřních partnerů (mnohdy stačí vyladit jen jednoho partnera, nebo pomoci jen jednomu z partnerů). To může trvat tak 15 až 20 minut. V této fázi se nemluví, nehraje žádná hudba, ale není na škodu, když se klient tak uvolní, že i usne.

Dále je pak samotná technika velice individuální, podle získaných informací.
Můžeme pracovat s vnitřními partnery pomocí komunikace přes levé a střídavě pravé oko. Nebo použít tzv. „polštářkovou“ techniku, kdy si klient přesedává střídavě, podle potřeby, do pozice vnitřního muže a ženy.

Výsledek této terapie je dlouhodobý, i když klient může pociťovat značnou úlevu hned po terapii, ráda bych zdůraznila, že to je vždy jen start!

Život klienta se začne mnohdy i velice nenápadně „jakoby přesouvat na jinou kolej“, byť si klient mnohdy ani neuvědomí, co vše se v jeho životě mění pozitivním směrem právě díky tomuto vyladění. Může pozorovat změny ve všech oblastech svého života a hlavně ve svém vlastním vnitřním nastavení, které se stává mnohem klidnějším a harmoničtějším.

Chcete využít této terapie?

Cena terapie: 3000 Kč

+ možnost zhotovit Bachovky pro podporu terapie: 400 Kč; očista aury a harmonizace čaker 500 Kč

Rezervujte si prosím termín:

Lenka Hajníková, terapeut
telefon: 722 934 746
e-mail: HajnikovaLenka@seznam.cz

PŘEJI NÁM VŠEM SPOKOJENĚJŠÍ ŽIVOT A SPOKOJENĚJŠÍ VZTAHY!

 

 

Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: