RODINNÉ KONSTELACE v Laya centru

Konstelační večery a soboty jsou nám opět plně k dispozici:-)!

PS: Při příchodu je nutno podepsat čestné prohlášení: že máte buď plné očkování nebo pcr test ne starší než 72 hod. nebo antigenní test nebo potvrzení o prodělání Covidu během posledních 180 dní,. Věřím, že tento podpis nás neodradí a budeme si užívat společný plnohodnotný čas:-))!

POKUD SE NÁM V ŽIVOTĚ STÁLE NĚCO NEDAŘÍ,  ať jde o zaměstnání, finance, nemoci, partnerské vztahy… a MOTÁME SE V BLUDNÉM KRUHU nabízí se nám teď možnost pohnout se kupředu efektivní metodou.

COVID-19 INFO: konstelace budou probíhat i nadále na vlastní odpovědnost – proto prosím, pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, raději setkání ve skupině odložte, děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních podmínek 🙂 !

Co jsou rodinné konstelace Pozvánka a termíny Rezervujte si místo Proč se zúčastnit? Co přínáší do života? Vaše příběhy a ohlasy

 „Věřím, že každý z nás najde svou cestu k vlastní harmonii a bytí sám se sebou“

V první řadě bych ráda zmínila, co konstelace OPRAVDU NEJSOU:

není to žádné povídání vlastních příběhů v kroužku lidí, tak jak to znáte z televizních filmů o psychiatrických pacientech!

CO JSOU RODINNÉ KONSTELACE? – Úžasná energetická technika!

Rodinné konstelace Laya centrumRodinné konstelace jsou skupinová terapie, kterou v 60. letech v Německu vyvinul, a nadále s velkými úspěchy používá a rozšiřuje i do řad lékařů, psychologů a psychoterapeutů Berth Hellinger.

Díky její úspěšnosti a jednoduchosti se stala rozšířenou metodou mezi předními psychoterapeuty nejen v Německu, USA, Maďarsku, ale i u nás.

Metodika rodinných konstelací je postavena na znalosti řádu lásky, který není vidět. K tomuto řádu jsme nedostali žádná pevná pravidla, ale jeho porušení znamená mnoho nepříjemných situací v našem životě i v životě budoucích generací.

Pokud si postavíte konstelaci, její energetická hodnota vás provází minimálně až 2 roky. To znamená, že něco se ve vašem problému může pozitivně upravit hned, něco postupně „dozrává“ Tento proces je vždy velice individuální a záleží na zátěži rodinného systému. Mnohdy je třeba postavit i více konstelací, které pomohou problém dočistit ke spokojenosti klienta.

Během tohoto semináře může docházet k emocionálně vypjatým zážitkům a situacím, v případě jakýchkoli pochybností účastníka o vhodnosti semináře ke zdravotnímu stavu, doporučujeme předchozí konzultaci s lékařem. Z tohoto důvodu je účastník povinen svůj zhoršený, či labilní psychický stav předem nahlásit terapeutovi. Konstelace mohou být mnohdy velmi emotivní proces a z tohoto důvodu se doporučuje účastníkům stojícím v konstelačních pozicích, aby si nebrali případné negativní projevy osobně!

Na druhou stranu, pokud v konstelacích stojíte nebo jste pouze přítomni ve skupině, emoce, které zde skrze vás proudí, pomáhají pozitivně uzdravovat i váš vnitrní systém.

Dovoluji si vložit odkaz na stránky mého učitele Bhagata, kde naleznete i televizní rozhovor: http://www.shangrila.cz/rodinne-konstelace-a-pohyby-duse

Rodinné konstelace vám přiblíží rozhovor s Lenkou Hajníkovou (Český rozhlas Pardubice)

Zdroj: Český rozhlas Pardubice (14.4.2010)

Jste tu poprvé? Zde si můžete rozbalit a přečíst také…


15 NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ - NA CO SE NEJVÍCE PTÁTE

NA CO SE NEJVÍCE PTÁTE:

 1. Co jsou to rodinné konstelace?

 „Rodinné konstelace jsou kolektivní energetická technika, pomocí níž se můžete dostat k úplné příčině všeho, co se vám do života stále vrací, co se vám nedaří a s čím sami nemůžete pohnout.“

 

 1. Jak nám mohou pomoci?

„Pomáhají nám na mnoha úrovních. Dostáváme informace z rodu, kde náš problém vznikl, můžeme tím vnímat i procítit, proč právě tak či onak se náš blízký choval, co prožíval, co si nezpracoval, čím v nitru či v životě trpěl a co tím pádem koluje rodem dál a z velké části to pak ovlivňuje náš život, naše pocity, naše reakce a naše zdraví.
Díky tomuto procesu, můžeme vše energetiky upravit a pustit si tím do života úplně novou energii, díky které se pak vše může posunout pozitivním směrem.“

 

 1. Řeší se během této terapie pouze vztahy s rodinou nebo lze s její pomocí řešit i jiné vztahy?

 „Pomocí rodinných konstelací můžete uzdravovat vlastně všechny vztahy, jako jsou vztahy s rodiči, dětmi, partnery, přáteli, kolegy, nadřízenými, milenci, ale i vztah k vlastnímu tělu, ke svému zdraví, k nemocem, k hojnosti, k bytu či domu (pokud se vám tam nedobře žije) a hlavně vztah sama k sobě – sebelásku, sebedůvěru… VZTAHY JSOU VLASTNĚ VŠECHNO A SE VŠÍM .-)

Stejně tak i vztahy s domácími mazlíčky (pejsky, kočičky, králíky, dokonce i koně…). Pokud jsme si je pořídili, přijali jsme je do rodinného systému a oni přijali svědomitě svou funkci. Proto když vidíme, že se jim začíná horšit nálada, či zdravotní stav, buďte si jisti, že stejně tak jako děti, ukazují na negativní změnu v systému. Často se stává, že zvířátko tzv. přebere nemoc za rodinného příslušníka. Takže i zde je konstelace velice cenná pro celou rodinu.“

 

 1. Slyšela jsem, že pomocí rodinných konstelací, můžeme v rodině řešit i stále se opakující onemocnění jako je například diabetes. Jak to funguje?

 „Pokud se v rodě – u rodinných příslušníků opakuje stále stejně vadné chování a postoje, ať už k druhým nebo k sobě (většinou předávané výchovou) –  blokují se tím určité energetické dráhy a na základě toho vzniká určitý druh onemocnění. Diabetes = nedostatek lásky k sobě, upřednostňování druhých na svůj úkor, cévní onemocnění = ztráta či zablokovaná životní radosti, většinou díky neodžitému, potlačenému smutku, vysoký krevní tlak = zadržovaná agrese…“

 

 1. V dnešní době má stále více mužů i žen problémy s neplodností. Mohou nám rodinné konstelace pomoci i s tímto problémem?

„Toto je kapitolou sama pro sebe a stejně tak téměř jak na běžícím pásu praktikované umělé oplodnění! V těchto případech je velice moudré zamyslet se nad faktem, že jestliže jsem jako žena úplně zdravá a mám všechny orgány, proč ke mně miminko nemůže! Většinou je blokovaná energie z rodu, kde třeba prababička měla spoustu dětí a každé další otěhotnění znamenalo jen další stres jak dítě uživit. Tento stres a strach pak koluje rodem a blokuje přirozené otěhotnění, i když již dnes není doba taková, aby se člověk bál, že umře hlady. Mnohdy také z mnoha příčin chybí mateřská láska – v období válek, šlo většinou o holé přežití, zajištění funkcí a na mateřskou lásku tam jaksi nezbyl prostor. Tento deficit mateřské lásky nedovoluje energeticky vajíčku zahnízdit a podporovat jeho rozvoj. Dnes moderní medicína dokáže ženu hormonálně stimulovat a podpořit tak, že vajíčko se udrží, stůj co stůj, a mnohdy k dovršení všeho ještě naplánujeme a vyvoláme porod nebo uděláme císařský řez. Miminko sice máme a dělá nám radost, ale nesmíme zapomínat, že ono stále žije s rodovým deficitem, kvůli kterému sem na svět již nemohlo přijít spontálně a tento deficit bude ovlivňovat jeho celý další život. Pozitivní zpráva je, že ať již vaše milované miminko přišlo na svět jakkoliv, na energetické úrovni jde pomocí konstelací toto vše upravit a doplnit energii tak, jak to naše malé či již velké děťátko potřebuje. Je jasné, že pokud nastávající matky začnou takto pracovat, energeticky uzdravovat a doplňovat energii mnohdy i neplodné ženy otěhotní zcela spontálně. Taky jsem zažila konstelaci, kde muž byl neplodný důsledkem velice slabého neakčního spermatu. Když se konstelací postavil tento problém, odhalil se velice špatný rodově opakující vzorec mezi synem a otcem, kdy syn nechtěl přijímat z mnoha důvodů svého otce, tím se však odpojoval od své mužské rodové síly a generačně to dospělo až skoro k mrtvému spermatu. Po postavění této konstelace, uzdravení a propojení mužské rodové síly, mladý pár do 4 měsíců spontálně počal své miminko. Vnímám veliký společenský tlak a tlak lékařů na mladé ženy, které rychle do určitého věku neotěhotní – a začíná nám problém! Já když energeticky pracuji s takovouto ženou, která se již na neplodnost léčí nebo se sama trápí tím, že ještě neotěhotněla, zcela ve většině případů tato žena ještě vnitřně na dítě není připravená a její energetika miminko na základě těchto deficitů odmítá. Proto prosím ženy nestresujte se a hledejte cestu ke svému vyklidnění a posílení.“

 

 1. Je třeba rodinné konstelace opakovat nebo je jejich účinek trvalý?

 „Účinek je trvalý, hlavně i díky tomu, že člověk vidí, jaké chování problém způsobilo a tím se může začít chovat jinak. To není sice mnohdy jednoduché, ale člověk sám by neměl zastavit práci na sobě – jak se říká, první konstelací vše začíná.“

 

 1. Je někdo komu je nedoporučujete? Co třeba malé děti?

„Na rodinné konstelace by měl mít správně přístup člověk plnoletý, který se sám rozhodl, že pro zlepšení svého momentálního stavu, chce něco udělat. Některé konstelace mohou být více emotivní a některé zase odhalí rodinnou zápletku, která může být v dětských očích špatně interpretována. Jinak pro malé a mladší děti mohou stavět konstelace rodiče bez účasti svých potomků. Mnohé informace z těchto konstelací potřebují hlavně rodiče, aby věděli, co mohou ve svém postoji k dětem změnit, co skutečné potřebují a jak k nim mohou lépe najít cestu. Energie takto postavené konstelace pomáhá všem rodinným účastníkům, kteří jsou v konstelaci (v zástupu) postaveni a hlavně dítěti, pro které se konstelace staví.

Jinak lidem, kteří jsou na silných antidepresivech, trpí na silné emoční výkyvy či mají veliké trauma ze skupin, se konstelace vzhledem k silnějším emocím, které zde mohou někdy probíhat, nedoporučuje. Pokud je potřeba pomoci takto postiženým lidem, může přijít jejich rodinný příslušník, který od nich dostane písemný souhlas, že ho pověřují provést konstelaci za něj. Mnohdy je to jediná cesta, jak dotyčnému pomoci doplnit energetický potenciál, aby mohl na sobě začít pracovat sám. Dále se nedoporučuje a ani se nesmí ze své vůle stavět svévolně konstelace pro své blízké či známe, i když z nejlepšího vlastního přesvědčení,  kdy máme pocit, že by jim konstelace pomohla!“

 

 1. Lze pomocí rodinných konstelací řešit také například problémové chování u dětí?

„Ano, lze. Ani chování dětí se nedá jen tak šmahem ruky odsoudit jako, že tohle dítě je ztracené, špatné, nevychovatelné atd. Právě děti v sobě mají velice čistou podstatu, ale jejich láska k rodičům a rodu je mnohdy propojuje s nevyřešenou negací v rodě a to pak velice silně ovlivňuje jejich chování. Např. jeden dospívající hoch byl titulován za výchovně nezvladatelného narušitele a násilníka třídy. Když se tento problém postavil jako konstelace, objevilo se, že se chlapec  energeticky propojil se svým strýcem, který za své chování skončil ve vězení a rodina se od něj odvrátila a zavrhla ho. Stačilo jen strýce energetiky vrátit do rodiny – dát mu odpuštění a přijetí rodu – a chlapec mohl přestat tuto energii demonstrovat ve svém životě. Dnes je z něj mladý muž, který zdárně prospívá na střední škole a radostně si užívá svého vztahu s dívkou.

Zrovna tak dnes již „moderně vypadající“ ADHD (nervozita, stres, nesoustředěnost, roztěkanost a hyperaktivita dětí) není nemoc dětí, ale pouhá demonstrace napětí, nespokojenosti či neurovnanosti ve vztahu rodičů nebo vnitřní potlačený pocit některého z nich. Dětská citlivost toto vše na nějaké úrovni zaznamená, na mnoha úrovních vnitřně prožívá a nechtěně pak demonstruje svým chováním. Takže ADHD není nemoc dětí a nemusíme tlumit jejich psychiku léky, ale vydáme-li se statečně po stopách tohoto projevu, můžeme tím pomoci ozdravit sami sebe a dát rodinné vztahy do harmonického pořádku, aby mohl z této energie čerpat každý člen z rodiny či z rodu. Bohužel díky malé informovanosti většina rodičů začne tlumit své děti doporučenými léky lékařů. Dítě na venek vypadá a projevuje se klidněji, ale problém stále přetrvává a je jen otázka času, kde a kdy se znovu projeví. Zrovna tak mnohé onemocnění dětí, které nepomohla vyléčit medicína, může konstelace přinést pro rodinu mnoho důležitých faktů a může pomoci k velké energetické transformaci pro celou rodinu či rod.“

 

 1. Jak je to například s adoptovanými dětmi. Mohou mít i ony předpoklady pro nějaké energetické uzly?

 „K zamyšlení určitě vedou ne jen adoptované děti, ale i děti ze zkumavky nebo s nevlastními rodiči… Pokud dítě vyrůstá z jakéhokoliv důvodu s otcem, který není biologický otec, ale rodina a celé okolí mu tvrdí, že ano dostává se dítě do vnitřního rozporu, protože někde uvnitř samo cítí, že to tak není. Na základě ztrácí svou sebedůvěru, začíná se odsuzovat jako špatné, těžko se mu hledá místo v kolektivu a cítí se životně nejisté. Mnohdy to končí i depresivními stavy… I když muž s láskou přijme dítě, o kterém sám ví, že není jeho vlastní, ale snaží se mu dát úplně vše, co by jako otec mohl, nepodaří se mu předat rodovou energii, která dítěti patří od biologického otce. S tímto energetickým deficitem je dítě opět vnitřně nejisté či nestabilní a nedaří se mu tak lehce životní kroky, jako když je propojen s biologickým rodem. To vše jsou témata, se kterými jsou konstelace velice nápomocné!“

 

 1. Jak terapie probíhá?

„Největší obava účastníků, kteří se chtějí konstelace zúčastnit je to, že budou muset popisovat detaily ze svého rodinného života nebo své intimní věci. To není pravda a spíš by to mohlo negativně ovlivnit vědomí zúčastněných. V praxi to vypadá tak, že člověk, který si konstelaci staví, řekne zadání – motivaci pro konstelaci (co se mu v životě nedaří, s čím potřebuje pohnout) a terapeut dle toho určí, za koho si dotyčný vybere ze skupiny zástupce (např. pro matku, dceru, otce, šéfa, či konkrétní nemoc…). Ty pak zakóduje, rozestaví do prostoru, tak jak si myslí, že stojí v jeho životě (např. otec daleko, matka s dětmi u sebe blízko…) a pak si jde zadávající sednout a již jen pozoruje energetický proces, který se díky inteligenci konstelací rozehraje. Dochází při tom k silnému propojení všech zúčastněných. Smyslem tohoto procesu je vrátit do celého systému, řád, pokoru a lásku, která tam chyběla a tím chyběla i v našem životě. Ne vždy musí konstelace probíhat či končit podle představ klienta, ale vždy se tímto procesem podaří uvolnit energetický uzel, čímž se začnou v našem životě věci měnit a uzdravovat.“

 

 1. V případě, že na rodinných konstelacích budu řešit nějaký svůj problém, mohu pomocí této terapie ovlivnit i členy své rodiny, kteří se jí neúčastní?

 „Správně provedená konstelace je vždy veliká podpora nejen pro člověka, který si konstelaci staví, ale pro celý rodinný energetický systém. Tedy pro všechny účastníky rodiny, kteří jsou v konstelacích zainteresováni. Můžeme si představit, že jsme jako jedno kolečko v orloji. Když se ho podaří opravit, začne opět správně fungovat celý stroj. Taky to vnímám tak, že co se v našem životě podaří upravit energeticky nám, nemusejí do svého batůžku dostat naše děti a může se tím výrazně ulevit i našim rodičům.“

 

 1. Jak dlouho konstelace zhruba trvá? Dostane se vždy během semináře na všechny jeho účastníky?

 „Čas konstelace je vždy velice individuální, ale většinou tak kolem 1 hodiny. Záleží to i na tom, zda člověk na sobě již nějakými technikami pracuje a tím si rodový systém již pročišťuje nebo zda je to jeho první konstelace a kolik si toho tam takzvaně naše generace „uložily“. Dobrá zpráva je, že i pokud navštívíme konstelace pouze do účasti – jsme součástí skupiny, můžeme být zvoleni jako zástupci do konstelací pro někoho, kdo si ji sám staví. Již tím se velice pročišťuje a uvolňuje se náš energetický systém. Člověk sám si pak zvykne na konstelační proces a postavit si konstelaci potřebnou pro něj samého mu přijde přirozené. Pokud se člověk pro svou konstelaci rozhodne, je lépe si na stavění konstelace termín rezervovat. Mnohdy se ale stává, že nutkavý pocit, postavit si vlastní konstelaci přijde až v průběhu konstelací a člověk pak jedná intuitivně. Pokud se jedná o sobotní seminář, většinou se nám daří uspokojit obě skupiny klientů.“

 

 1. Říká se, že je velice důležité vybrat si dobrého terapeuta, který rodinné konstelace povede. Podle čeho ho poznáme?

„Zajisté pokud chcete měnit něco ve své vnitřním energetickém nastavení, nemůžete se svěřit jen tak někomu, protože rodinné konstelace jsou velice mocným energetickým procesem, kterým se dá velice dobře pomoci, ale zároveň i ublížit. Já doporučuji všem, aby v těchto případech se s daným terapeutem nejprve seznámili osobně, třeba formou účasti v konstelacích a pokud vám člověk sám a jeho práce vnitřně vyhovuje, je to člověk vhodný pro vás. Dále je pak fajn mít také nějaké povědomí o funkčnosti jeho práce. Zjistit si od někoho, kdo si konstelaci stavěl, jak mu ovlivnila život. Aby zas klient stále opakovaně nechodil někam, kde mu je sice hezky, ale výsledek jeho konstelační práce se nikde v jeho životě nemanifestuje. Osobně to mám tak, že pokud je u mě klient poprvé, mám ráda, když absolvuje nejprve účast v konstelacích již ze zmíněných důvodů a po postavení jeho vlastní konstelace, pokud nepatří mezi mé klienty, si s ním dávám ještě individualní schůzku, abychom mohli zbilancovat průběh konstelace, jaké změny se začínají projevovat v jeho životě (někdy jsou u někoho změny pozvolné) a na co se má případně pro své větší uvolnění ještě zaměřit.“

 

 1. Co doporučit lidem, kteří uvažují o absolvování rodinných konstelacích?

„HURÁ DO VLASTNÍ ZKUŠENOSTI! Pokud již někdo o konstelacích začne uvažovat, dá se jen povzbudit na této cestě! Mezi lidmi je spousta strachů a rozpaků na základě zkreslených informací nebo představ, PROTO JE NEJLEPŠÍ VLASTNÍ ZKUŠENOST. Buďte obezřetní, ale stateční! Nemusíte se hned hrnout stavět svou vlastní konstelaci, ona už samotná účast v konstelační skupině vás může velice obohatit na vědomé i podvědomé úrovni a dá vám možnost poznat terapeuta a jeho práci. Na tomto základě, svém úsudku a pocitu se můžete pustit do dalšího kroku – stavění vlastní konstelace. Také je dobré (ale není to podmínka) vědět něco víc o svém rodě, pokud tam bylo pácháno nějaké násilí, vraždy, sebevraždy, zabavování či jiná forma ztráty majetku, vytěsnění z rodu, časná náhlá úmrtí či opakované tzv. rodové onemocnění, problémy s otěhotněním, či v těhotenství… To vše způsobuje blokace v našem energetickém systému a negativně to může ovlivňovat náš život… Není však potřeba stavět si konstelaci na úplně každou odchylku v rodě, což si někteří z klientů myslí (a někteří terapeuti to rádi dělají), já doporučuji konstelaci zaměřit na to, co člověka trápí právě teď a tady – inteligence konstelačního procesu si již cestu sama najde. Zmíněné informace o blokacích může konstelaci usnadnit cestu.

Takže shrnuto není nutno si stavět konstelaci na každý kamínek, který se vyskytl v rodě, ale zaměřit se na balvan, kvůli kterému nemůžete žit právě tak, jak by jste nyní chtěli.“

 

 1. Je něco co chcete sdělit našim čtenářů?

„Člověk se musí připravit na to, že konstelační energie odhalí podstatu reality mnohdy právě opačně, než člověk sám očekává! Např. mladá žena si stěžuje, že od ní partneři stále utíkají a její vztahy končí rozchody nebo se vztah na začátku tak zářivý ani nestihne propojit a partner je fuč. Když jsme tuto konstelaci postavili, byla to právě žena, která muže odmítala a ze vztahů odcházela. Poté, co se díky konstelaci podařilo najít a uvolnit příčinu, která to vše v ženě způsobovala, žena se dokázala ve vztahu k mužům uvolnit a do života si pak pustila konečně svého vysněného partnera a dnes je již několik let šťastně vdaná.

Za mě, jsem velice ráda a velice vděčná a děkuji BERTU HELLINGEROVI, že existuje taková metoda, která nám v životě může tolik pomoct!“


JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA RODINNÉ KONSTELACE

Lenka Hajníková

Jedná se o energetické kolektivní semináře, kde za pomoci druhých lidí můžeme nahlédnout do vlastních neviditelných uzlů, ukrytých v našem podvědomí či generacích.

Rodinné konstelace nám dávají možnost do těchto tmavých děr vnést světlo a řád, který tam patří. To se vždy pozitivně projeví v našem životě. Chce to jen najít odvahu a postavit se na vlastní nohy při cestě životem.

Konstelacemi musí provázet pouze certifikovaný lektor!

Lektorem rodinných konstelací v Laya centru je Lenka Hajníková, více o Lence si můžete přečíst také zde.

Nejbližší termíny konstelací v Laya centru:

4. 11. 2021 od 17:30 do 4. 11. 2021 21:00
Jedná se o energetické kolektivní semináře, kde za pomoci druhých lidí můžete nahlédnout do vlastních neviditelných uzlů, ukrytých ve Vašem podvědomí či generacích a vyléčit je.
20. 11. 2021 od 09:00 do 20. 11. 2021 19:00
Jedná se o energetické kolektivní semináře, kde za pomoci druhých lidí můžeme nahlédnout do vlastních neviditelných uzlů, ukrytých v našem podvědomí či generacích a vyléčit je.
4. 12. 2021 od 09:00 do 4. 12. 2021 19:00
Jedná se o energetické kolektivní semináře, kde za pomoci druhých lidí můžeme nahlédnout do vlastních neviditelných uzlů, ukrytých v našem podvědomí či generacích a vyléčit je.
16. 12. 2021 od 17:30 do 16. 12. 2021 21:00
Jedná se o energetické kolektivní semináře, kde za pomoci druhých lidí můžete nahlédnout do vlastních neviditelných uzlů, ukrytých ve Vašem podvědomí či generacích a vyléčit je.

Jak se na rodinné konstelace připravit?

Pohodlné oblečení, vodu v zavřené lahvi a nějakou tu mňamku pro sebe i pro ostatní na společný stůl (pauza na oběd není, ale občerstvujete se po celý den 🙂

Ceny:

Ceny pro stávající klienty Laya centra (tzn. ty, kteří navštěvují individuální terapie či si zde již konstelaci stavěli nebo zde absolvovali minimálně 3x účast v konstelacích):

500 Kč za účast na večerním i sobotním semináři – platí pro nové i stávající klienty
cena za postavení vaší vlastní konstelace + 2.000 Kč pro členy Laya centra.
(Tzn: cena vlastní konstelace = 2.500 Kč)

Pro nově příchozí je postavení konstelace včetně účasti a terapeutické hodiny
– na večerním i sobotním semináři 3.500 Kč

Terapeutickou hodinu si můžete objednat před, či po konstelaci, dle vaší potřeby. Pokud tuto terapeutickou hodinu nevyužijete, cena zůstává stejná.


Rezervujte si své místo, nebo využijte rezervační formulář níže, počet míst je omezený:
Lenka Hajníková
telefon: 722 934 746
e-mail: HajnikovaLenka@seznam.cz

  Rezervujte se na rodinné konstelace zde:

  Vaše celé jméno (vyžadováno):

  Váš email (vyžadováno):

  Váš telefon, kdyby došlo k nějakým nečekaným změnám (vyžadováno):

  Napište Vámi zvolený termín (vyžadováno):

  Zvolte prosím o jakou formu účasti máte zájem:

  Vaše poznámka:

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů
  podle Zásad zpracování osobních údajů.


  Proč se zúčastnit rodinných konstelací?

  Nevyřešené stresy a energetická disbalance se přenášejí

  Je známo, že díky buněčné paměti se nevyřešené stresy a energetická disbalance přenášejí na další generace, tak jako barva očí, barva vlasů nebo dispozice k určitému druhu postavy.

  Velmi často se stává, že toto rodové zatížení, o kterém většinou nemáme ani potuchy, se nám negativně promítá do našeho vlastního života a my jakoby stále opakujeme stejné chyby – opakované problémy v partnerských či pracovních vztazích, zdravotní či psychické problémy, výchovné problémy s dětmi, nemožnost otěhotnět nebo donosit dítě… Rodinné konstelace jsou terapeutickou metodou, která odhaluje a pomáhá dávat do pořádku tyto nevědomé vlivy v celém našem rodovém systému.

  Díky rodinným konstelacím se vnáší světlo na vazby, které často zásadním způsobem ovlivňují náš osud, aniž bychom o nich měli sebemenší tušení. Rodinné konstelace tak pomáhají odlišit naše vlastní životní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků.

  V dnešní době je možná účast na rodinných konstelacích, které probíhají formou jednodenních i vícedenních seminářů. Tyto semináře vám otevřou nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění.

  Co konstelace přináší do života?

  Náhled do hloubky vztahů

  Rodinné konstelace vám umožní nahlédnout do hloubky mezilidských vztahů a harmonizovat je. Mnohdy se vám podaří zjistit, že věci či situace jsou zcela odlišné, než se vám na první pohled zdá. Rodinné konstelace také účinně pomáhají vyrovnat se s těžkými nebo i tragickými osudy v rodinách.

  Díky rodinným konstelacím se tak každému členu rodiny navrací jeho místo a úcta, které mu v jeho rodinném systému náležejí. Pokud máte zapotřebí řešit v rodině situaci, která se pro vás stává nevyhovující, není zapotřebí nutit celou rodinu a vaše předky přijít na seminář. Zástupce za určité osoby si vybíráte z ostatních členů semináře a úkolem dobrého terapeuta je vyladit energie v systému tak, aby byla obnovena chybějící harmonie pro všechny členy tohoto systému.

  Sami zjistíte, že pokud jste obsazeni do pozic někoho druhého, nikdy tuto pozici nezastáváte náhodou. Budete mít možnost v ní cítit a pochopit hodně svých pocitů a emocí. Rodinné konstelace mají příznivý vliv na každého účastníka bez ohledu na jeho dosavadní znalosti či zkušenosti.

  Vždy se odehrává něco, co můžeme spatřit a pochopit ve vlastním životním vzorci.
  Jako u všech technik zasahujících do psychiky a podvědomí lidí také u rodinných konstelací doporučuji velmi opatrný výběr terapeuta.

  Vámi vybraný lektor by měl mít osvědčení pro tuto praxi a zkušenosti s prací s lidmi.
  Můžete dát na kladné doporučení druhých lidí, ale velkou pozornost věnujte opět své intuici!

  Co jsou rodinné konstelace Pozvánka a termíny Rezervujte si místo Proč se zúčastnit?

  Vaše příběhy a ohlasy:

  Dobrý den Leni,

  chci Ti moc poděkovat za skvělé konstelace. Byla to moje první zkušenost a doufám, že ne poslední. Teprve až dnes ráno jsem dokázala pojmenovat stav, ve kterém se od konstelací permanentně nacházím – stále dobrá nálada, nikdo a nic mě nedokáže naštvat, pořád se musím usmívat – myslela jsem, že už jsem se totálně zbláznila, ale já jsem prostě a jednoduše zamilovaná – absolutně zamilovaná J a nejkurióznější na tom je, že jsem zamilovaná do vlastního života – miluju svoje děti, svoje psy i svou práci – ne, že by to tak předtím nebylo, ale teď si nějak víc uvědomuji, jaké štěstí proti jiným mám. Budu se snažit, aby mi tenhle stav vydržel co nejdéle!

  CHCI SE PODĚLIT

  O Lence Hajníkové jsem se poprvé dozvěděla od jiné maminky v čekárně dětské psychiatrie, kam docházím se synem (10 let)…  
  přečíst »

  MŮJ PŘÍBĚH

  V lednu mi bude 24 let. Cítím se zdravě a šťastně. Vždy tomu tak ale nebylo. Před 3,5 lety mi bylo…  
  přečíst »

  KONSTELACE-první setkání

  Moc Vám děkuji za včerejšek…..dnes jsem lehčí, vyklidněná, spokojená, šťastná…. Jste úžasný člověk…..❤️

  PRVNÍ SEZNÁMENÍ S KONSTELACÍ

  Milá Lenko, moc a moc děkuji za sobotní konstelace v Liberci. Vlastně chci poděkovat za to, že se věci vyvíjely takovým…  
  přečíst »

  S vděčností v srdci se s Vámi podělím

  S vděčností v srdci se s Vámi podělím o svůj příběh. Před pár lety jsme se s manželem rozhodli založit…  
  přečíst »

  Zázrak, náhoda nebo konstelace???

  Zázrak, náhoda nebo konstelace??? Po dvou letech za jeden měsíc. Jsem v šoku. Tedy abych to upřesnila. Po dvou letech snažení…  
  přečíst »

  Jak mi ve vztahu pomohla má fenka

  Pracuji na svém štěstí a spokojenosti s Lenkou 1 rok, necelý rok máme fenku chlupatého peruánského naháče . Letos v…  
  přečíst »

  ŠŤASTNÉ MAMINKY – Poděkování paní Lence Hajníkové

  Ráda bych přispěla svým článkem, možná někomu pomůže najít naději. Několik let jsem se léčila pro neplodnost bez příčiny. Oba…  
  přečíst »

  Není třeba zoufat, když se partnerské vztahy nedaří!

  Milá Lenko, tímto příspěvkem Ti chci vyjádřit svou úctu a zároveň Ti ze srdce poděkovat za to, že jsi mi…  
  přečíst »

  Rodinné konstelace – ohlas

  Dobrý den Lenko, Chci moc poděkovat za sobotu. Od ní se naší rodině žije šťastněji – s manželem se nehádáme,…  
  přečíst »

  Moje první zkušenost s konstelacemi

  O konstelacích jsem poprvé něco zaslechla asi před rokem, ale nechtěla jsem to zkusit. Nelákala mě představa, že cizí lidé…  
  přečíst »

  Jaká byla rodinná konstelace?

  Rozhodla jsem se zúčastnit rodinných konstelací, protože jsem měla pocit, že nemám láskyplný vztah se svou devítiletou dcerkou. Ačkoliv jsem…  
  přečíst »

  Proč chodím na rodinné konstelace? Co mi to dává?

  Pro získání určité vyrovnanosti. Pro pochopení životních situací, které se kolem dějí. Pro komentáře a životní příběhy a příklady, které…  
  přečíst »

  Zvědavost

  Zvědavost mě přivedla na rodinné konstelace. Chtěla jsem vědět, jaké to skutečně je, co se to při nich děje, protože…  
  přečíst »

  Rodinné konstelace mě přiblížily k otci

  Rodinné konstelace mě přiblížily k otci. Byl na mě vždycky přísný, choval se autoritativně, projevoval mi málo náklonnosti a citů….  
  přečíst »

  Jak mi rodinná konstelace pomohla k zlepšení vztahu s mým otcem

  Na konstelaci Lenky Hajníkové jsem se dostal více méně jako slepý k houslím, ale to co mi tato zkušenost následně…  
  přečíst »

  Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

  Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: