Energie reiki

Co je energie reiki Termíny reiki setkání Tři úrovně reiki Dvoudenní kurz reiki

Co je energie reiki

Reiki působí na tělesné, duševní a mentální úrovni.

Rei – v překladu znamená vesmírný, životadárný,
Ki – znamená energii.

S reiki se můžeme naučit hodně o cestě léčení a o smyslu nemoci, neboť žádná nemoc ani bolest do Vašeho života nepřichází náhodou!
Reiki není naše osobní síla ani schopnost, je to vesmírná energie, která podporuje léčebný proces a aktivuje samoléčebný mechanismus člověka. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci, navozuje pocit harmonie a též zlepšuje mimosmyslové vnímání.

Reiki energii může přijímat každý, ale předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki Mistra. Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči.
Je nezbytná v řadách fyzioterapeutů, masérů, zdravotních sester, lékařů, ale i kosmetiček a kadeřnic. Zkrátka všech profesí pracujících s lidmi.

Reiki energie je skutečná a člověk pracující s reiki vnímá její fyzickou přítomnost.
Zasvěcení do reiki je silný zážitek a práce s touto energií Vám velmi pomůže na cestě Vašeho duchovního růstu a může pozitivně změnit Váš život.

Reiki Laya Centrum Pardubice

3 úrovně reiki

Reiki dle Dr. Mikao Usui, kterou dále vyučovala Hawayo Takata a kterou teď mohu předávat,           je rozdělena do tří úrovní:

1. stupeň je kontaktní
Vytvoří v zasvěceném „kanál“ pro reiki energii, jakmile je tento „kanál“ vyladěn, léčivá energie začne procházet tělem zasvěceného a ten ji může pomocí rukou předávat dál.

2. stupeň je bezkontaktní
Umožňuje používat reiki bez ohledu na vzdálenost a čas.

3. stupeň je mistrovský
Umožňuje zasvěcenému používat mistrovský symbol a dále pracovat s touto energii.
Reiki zasvěcení je provedeno doživotně!

Každá úroveň reiki vyžaduje práci s energetickým systémem člověka a každý člověk potřebuje různě dlouhý čas mezi jednotlivými reiki stupni. Proto je prováděno zasvěcení do každého stupně zvlášť a s individuálním časovým odstupem, tak jak to člověk sám cítí. Dále je velmi důležitý výběr reiki Mistra – reiki učitele, který Vás bude na cestě duchovního růstu provázet a umožní Vám zasvěcení.

Při výběru mistra jsou důležité praktické zkušenosti s léčením od konkrétního reiki Mistra a nepostradatelná je i Vaše intuice.


REIKI PRVNÍHO STUPNĚ

Schopnost využívat reiki prvního stupně je předána studentovi zasvěcením. Zasvěcení (iniciaci) provádí Mistr reiki. Některé reiki školy mají několik úrovní reiki Mistra. Zde je pod pojmem Mistr reiki míněn člověk, který je zasvěcen nejen na mistrovskou energii, ale který je oprávněn provádět zasvěcení studentů do všech úrovní.

Během zasvěcení prvního stupně reiki probíhá především naladění čaker a energetických drah studenta tak, aby byly optimálně přizpůsobeny proudění reiki energie. Účinek zasvěcení se promítá do hlubokých energetických rovin a odstraňuje bloky, které zabraňují spojení s vesmírnou životní energií.

Při zasvěcení do prvního stupně probíhá vyladění čtyř horních čaker. Zasvěcení reiki Mistrem je provedeno prostřednictvím sedmé – korunní čakry.

K dalšímu vyladění dochází v šesté čakře – tj. čakře třetího oka, která je centrem intuice a vyššího vědomí. Pátá – krční čakra je centrum pro komunikaci. Čtvrtou vyladěnou čakrou je srdeční čakra, centrum lásky. Toto centrum nám pomáhá k bezpodmínečné lásce a proudění energie do dlaní a ven z těla.

Vyladěním horních čtyř čaker začíná samoočistný proces v těle, který působí ve všech fyzických, emočních a dalších energetických úrovních. Díky zasvěcení do reiki je vytvořena ochrana, která zabraňuje přenosu osobní energie zasvěceného – reikisty na reikovaného a naopak! Jinými slovy to znamená, že nepředáváte nic negativního ze sebe člověku, kterého ošetřujete reiki energií a zároveň Vám nehrozí přenos negativních energií (nemocí, či bolestí) na sebe.

Reiki energii prvního stupně může student využít přikládáním rukou na sebe nebo na ostatní lidi. Reiki energie také velice pozitivně působí na zvířátka, rostliny, minerály a jiné objekty našeho světa.


REIKI DRUHÉHO STUPNĚ

Zasvěcení do druhého stupně reiki probíhá po absolvování prvního stupně a doba mezi zasvěcením je velice individuální. Je potřeba, aby měl uchazeč již dobré zkušenosti s použitím reiki energie na sobě i svých blízkých, přátelích a ostatních lidech.

Po zasvěcení do prvního stupně je aktivován kanál pro reiki energii a probíhají významné růstové procesy, tělo se pročišťuje ve všech rovinách a nastává hluboké uvědomování. Proto je potřeba nechat tyto procesy proběhnout v klidu a člověk sám pozná, kdy je připraven na zasvěcení druhého stupně reiki.

Na základě zkušeností se jeví jako vhodný odstup mezi zasvěcením minimálně 2 – 3 měsíce.
Při zasvěcení druhého stupně se předávají tři symboly, které slouží především jako aktivátor pro přenos a léčení na dálku a libovolný přenos energie v čase. To znamená, že nepotřebujete fyzickou účast ošetřovaného. Energii můžete také posílat k příčinám problémů a nemocí nebo ji můžete posílat na akce, které vás teprve čekají (zkoušky, vystoupení, pracovní jednání, operace apod.).

Doba doplnění energie do celého těla se oproti prvnímu stupni díky použití symbolů zkrátí z 60 – 90 minut na 10 – 20 minut a má další výhody dálkové terapie.

Pokud pracujete s reiki energií druhého stupně, měli byste mít velikou zodpovědnost z hlediska vesmírných zákonitostí, neboť již máte k dispozici nepřeberné množství variací práce s jemnohmotnými energiemi.


REIKI TŘETÍHO STUPNĚ

Některé reiki školy rozdělují zasvěcení do reiki třetího stupně na několik dalších stupňů.
Titul Velmistr (Velký Mistr Reiki) může používat Mistr reiki, který provádí výuku a zasvěcování Mistrů reiki.

Aby se student mohl stát Mistrem Reiki, musí řadu let pracovat s reiki energií a některé školy požadují i minimální věk adepta. Stát se Reiki Mistrem je závažný životní krok a každý adept by k němu měl přistupovat velmi zodpovědně.

Je potřeba naučit se vyrovnávat s novou životní realitou. Problémy z minulosti, které nebyl schopen řešit dříve, vyvstanou novému mistrovi po zasvěcení do třetího stupně častěji a s mnohem větší intenzitou.

Při zasvěcení do třetího A stupně – Mistr reiki – je provedeno zasvěcení do čtvrtého – mistrovského symbolu, kdy je možno aktivovat a pociťovat silné a vysoké vibrace tohoto symbolu.

Při zasvěcení třetího B stupně – Velmistr reiki – je předáno umění zasvěcovat další studenty do jednotlivých stupňů reiki

Nový Mistr reiki by měl též pracovat několik let s mistrovskou energií, než zasvětí nového adepta na reiki Mistra.


Co je energie reiki Termíny reiki setkání Tři úrovně reiki Dvoudenní kurz reiki

Ohlasy účastníků reiki najdete zde
Reiki – Vaše příběhy
Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: