ZŮSTÁVÁME SPOLU

Moji drazí, i když doba nám k setkávání právě nepřeje, Laya centrum nechce být bez vás a nechce vás nechávat samotné!

Na základě konstelačního náhledu na situaci ve které se teď všichni nacházíme jsme vytvořili společnou léčivou meditaci VNITŘNÍ SVOBODA – pomocí níž si budeme v mysli aktivovat léčivé obrazy volnosti a svobody a tím OPĚT pouštět do našich životů a rodin zdraví…

To, co je opravdu léčivé pro nás pro všechny, pro celou přírodu i planetu, je návrat sám k sobě, do svého vnitřního světa, ke své vlastní svobodě, svému vědomí a svému vlastnímu světlu propojující nás všechny. Toto světlo je nadmíru léčivé…

LÉČIVÁ MEDITACE (meditační hudbu naleznete pod textem)
Najděte si chvilku, přečtěte si tento text a zkuste procítit, to co čtete…

Každý z nás v této době již pocítil strach, strach o sebe, o své zdraví, o své blízké, strach z volného pohybu a setkávání. Je to strach z temnoty, která zaplavila naši mysl i těla…..

A najednou – je to jako když se střídá noc a den..a po zimě vždy přichází jaro….

  zvedne se i těžká mlha, která každého z nás paralyzovala. …

… a vy stojíte na krásné rozkvetlé mýtině, zalité sluncem, plné zelené trávy a barevných květin nad kterými poletují bzučící, pracovité včelky a tančí celá škála barevných motýlů provázená orchestrem společného zpěvu všech malých i velkých ptáků. Váš zrak neví kam se dřív podívat, uši nevědí, který příjemný zvuk následovat dřív a která vůně je pro vás právě opojnější. Jen tak tam můžete stát a vnímat všechno, co s kolem vás děje. Celá ta krása postupně naplňuje každým nádechem všechny buňky vašeho těla, kouzelné světlo se směsicí všech vůní, líbezných zvuků, slunečního tepla a barev, navštěvuje všechny vaše orgány a vy můžete cítit, jak se vám najednou lehce dýchá. Váš dech je při každém nádechu a výdechu hlubší a svobodnější a vy můžete vnímat, jak se vaše plíce lehce naplňují a vyprazdňují. Každým tím nádechem se do vašeho těla vrací touha k pohybu, k pohybu, který je volný, radostný a svobodný. Ve vašem těle se probouzí a naplňuje vaše duše, která je vaší jistotou, láskou a krásou zároveň, i ona se začíná zvolna pohybovat, stačí jen vnímat a slyšet hudbu, která provází každý její pohyb. Najednou můžete vnímat, jak se celé vaše tělo jemně hýbá a každým pohybem se dostává do vašeho nitra zpět vaše svoboda, klid a láska. Láska k sobě, ke všemu kolem, láska ke všemu, co vás obklopuje, obohacuje a propojuje….

….vaše tělo svobodně a radostně tančí na louce zalité sluncem, naplněné teplem, plností všech vůní a zpěvem ptáků. Celá příroda vás doprovází, celá příroda tančí s vámi. Jste naplnění tou velikou láskou a svobodou a najednou můžete vnímat, že se na tomto krásném a svobodném prostoru objevují vaší blízcí, všichni, na kom vám záleží a koho máte rádi. I oni se postupně naplňují touto léčivou silou světla, které dává svobodu i jejich duším a jejich těla se najednou dokáží svobodně a lehce pohybovat. Celá mýtina se zaplavuje spojující láskou. I vy můžete blíž, můžete se svobodně a volně objímat, předávat si a posilovat lásku, která je léčivá pro vše živé kolem. Vaše těla se opět spojují v radostně tančícím kruhu plném radostného zpěvu a laskavého smíchu. Láska, svoboda a volnost v nás, láska, svoboda a volnost kolem nás, láska, svoboda a volnost ve všem kolem nás….

…jsme opět spojeni. Spojeni a propojení láskou volností a svobodou, která patří každému z nás, každému živému tvoru a všemu, co nás obklopuje a vy to vše opět můžete volně nadechovat a přijímat každým nádechem do všech buněk vašeho těla….. JIŽ NAVŽDY.

Po přečtení této meditace můžete ještě chvíli prožívat pocity, které se rodí ve vašem nitru… Kdykoliv se k těmto pocitům a obrazům vrátíte, byť jen na malý okamžik během dne, bude vaše tělo, mysl i duše zažívat léčivou energii, která se bude rozšiřovat i na vaše blízké..

Pokud budete chtít podpořit kolektivní energii této meditace, stačí přečtení, či spojení se s  již vámi vytvořeným pozitivním obrazem a pocitem z této meditace, každý den v 9 a 19 hodin 🙂

Děkujeme za společné sdílení:-) !

❤️ MEDITAČNÍ HUDBU SI MŮŽETE PUSTIT ZDE:

Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: