Roční terapeutický kurz

Je zde ještě možnost pro nové členy: nastoupit 21. 10.

cyklus deseti setkání
ve kterém se můžete zbavit vnitřních bloků,
čímž se Váš život stává
zdravějším a svobodnějším na psychické i fyzické úrovni
Cena kurzu: 6200,- Kč
místo konání:
Pardubice, Centrum Laya, Jiráskova 21
termíny:
vždy poslední pátek v měsíci od 18:00 do 21:00 hodin
Kurz vede zkušená lektorka Daniela Tománková, která se řadu let
věnuje astropsychologii a tarotu. V rámci své praxe vede kurzy a
semináře, věnuje se individuální terapii.
Informace a kontakt: Studio Estetika – Harmonie
www.astro-tarot-terapie.cz telefon: 777321855

datum téma setkání
I
30.září 2016 Úvod a seznámení s technikou terapie.
II
21. října 2016 Rodina, bezpečí, jistota a schopnost zajistit základní životní potřeby,
schopnost cítit se jako doma.
III
25.listopadu 2016 Pocit viny a obviňování, vztah k penězům.
IV 16.prosince 2016 Vztah k sexualitě, tvořivost, etika a čest ve vztazích.
V 27.ledna 2017 Hrdost, sebeúcta, sebedůvěra, péče o sebe, odpovědnost za vlastní
rozhodnutí, citlivost na kritiku.
VI
24.února 2017 Láska a nenávist, zášť a zloba, naděje a důvěra.
VII
24.března 2017 Zármutek a vztek, egoismus, osamělost a oddanost, odpuštění a soucit.
VIII
28.dubna 2017 Schopnost volby a síla vůle, schopnost činit rozhodnutí, schopnost
komunikace.
IX
26.května 2017 Intelektuální schopnosti, emoční inteligence, schopnost učit se ze
zkušeností, otevřenost myšlenkám druhých.
X
23.června 2017 Schopnost věřit životu, schopnost vidět větší celek, víra a inspirace,
altruismus a nesobeckost.

Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: