BÝT DOBRÝM RODIČEM terapeutický seminář

Všichni jsme byli vychováni v určitém duchu svých rodičů a možná jsme si mnohdy přáli být jiní a vychovávat své děti JINAK

Pokud máte pocit, že právě tohle se vám moc nepovedlo, či nedaří, je zde pro vás

terapeutický seminář:

      BÝT DOBRÝM RODIČEM

Najdeme svá citlivá místa z dětství, uvolníme je a dáme prostor novému!

Pomocné techniky v tomto semináři: pastelky, meditace, konstelační vhledy

motyl

Seminář je vhodný i pro dospělé, kteří svým způsobem nepřijali své rodiče takové, jaké jsou a mají potřebu jim v skrytu duše stále něco vyčítat, či je obviňovat ze svých životních neúspěchů a tím se sami nemohou ve svém životě pohnout z místa.

Kdy: 25. 1 1.  2017

Kde: Laya centrum, Pardubice Jiráskova 21

Cena: 1520 Kč

Seminářem provází a těší se na vás: Lenka Hajníková

S sebou: chuť něco řešit, pohodlné oblečení, pastelky, pití v zavřené lahvi, něco dobrého k snědku pro sebe i pro ostatní na společný stůl

Líbí se vám Laya centrum? Tuto stránku můžete podpořit jejím sdílením:

Zde se také můžete připojit k podobně naladěným lidem na našem FB profilu: